กิจกรรมของโรงเรียน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โครงการอาหารกลางวัน ผลไม้ตามฤดูกาล ผลผลิตของทางโรงเรียน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โครงงาน ระดับชั้นอนุบาล

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

แห่เทียนพรรษา เพื่อนำถวายวัดในชุมชน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ชุมนุมเหรียญโปรยทาน สานสัมพันธ์ชุมชน

Carousel imageCarousel imageCarousel image

โครงงาน วิทยาศาสตร์

เหรียญโปรยทาน ฝีมือนักเรียน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โครงงาน การประดิษฐ์บายศรีจากใบตอง

พานบายศรี ฝีมือนักเรียน