โรงเรียนบ้านหนองแวง  ตำบลซับสีทอง  อำเภอเมือง   จังหวัดชัยภูมิโรงเรียนบ้านหนองแวง  ขอเชิญทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพร ออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รับมอบกองทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง ผอ.พัทธนันท์   พัฒนะพุฒิเลิศ   ได้รับเกียรติจากท่านเจ้าภาพเป็นตัวแทนโรงเรียนบ้านหนองแวง ...
  ส่ง 2 มี.ค. 2560 17:27 โดย โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ 1
 • ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับภาค      เนื่องจากโรงเรียนบ้านหนองแวง  ศูนย์มอหินขาว   ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขัน รายการอาหารจานเดียว(ประเภทข้าว)และขนมหวาน(ขนมไทย)  ระดับช ...
  ส่ง 21 ก.พ. 2560 02:02 โดย โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ 1
 • ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับศูนย์มอหินขาว ร่วมแสดงความยินดีกับทุกๆกิจกรรมของโรงเรียนบ้านหนองแวงที่ได้ไปแข่งขันในระดับดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยจัดทำการแข่งขันขึ้นในวันศุกร์ ที่ 2  สิงหาคม 2559 ...
  ส่ง 11 ก.ย. 2559 07:24 โดย โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ 1
 • สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู1ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85.8ทอง15 1. เด ...
  ส่ง 9 ก.ย. 2556 03:31 โดย กษม ทองศรีมะดัน
 • การตรวจสุขภาพประจำปี โรงเรียนบ้านหนองแวง  จะนำบุคลากรในโรงเรียนไปตรวจสุขภาพประจำปี  ที่ศูนย์มะเร็งอุดรธานี  ในวันที่  14  มิถุนายน  2556
  ส่ง 9 พ.ค. 2556 21:04 โดย กษม ทองศรีมะดัน
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านหนองแวงได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560  มีนักเรียนเข้าร่วมก ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2560 21:01 โดย โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ 1
 • นิเทศชั้นเรียนครั้งที่ 9 ภาคเรียนที่ 1/2559 นิเทศในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของคุณครูนวพันธ์   บุญแก้ว และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ร่วมรับการนิเทศจากท่านผอ.พัทธนันท์ และคณะกรรมการ เม ...
  ส่ง 19 ก.ย. 2559 08:11 โดย โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ 1
 • นิเทศชั้นเรียนครั้งที่ 8 ภาคเรียนที่ 1/2559 รับการนิเทศโดยครูจุฑามาส    สมานภูมิ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นิเทศในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  เมื่อวันอังคาร ที่ 13 กันยายน ...
  ส่ง 19 ก.ย. 2559 07:43 โดย โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ 1
 • นิเทศชั้นเรียนครั้งที่ 7 ภาคเรียนที่ 1/2559 วันที่ 12 กันยายน 2559  คุณครูกษม   ทองศรีมะดัน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  รับการนิเทศชั้นเรียนจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูร่วมเป ...
  ส่ง 13 ก.ย. 2559 08:34 โดย โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ 1
 • นิเทศชั้นเรียนครั้งที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2559 เป็นการนิเทศชั้นเรียนในช่วงบ่าย ของวันศุกร์ที่  9  สิงหาคม 2559  ของผอ.พัทธนันท์ และคณะครู  โดยชั้นที่ได้รับการนิเทศคือ ชั้นประถมศึกษาป ...
  ส่ง 11 ก.ย. 2559 08:17 โดย โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 22 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา